Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht over advocaat wederpartij. Verweerder heeft volgens klager zich schuldig gemaakt aan het gebruik maken van informatie afkomstig uit mediation en van e-mailverkeer tussen de deelnemers van de mediation. Verweerder heeft beroep ingesteld en zegt dat hij de op hem rustende geheimhoudingsverplichting niet heeft geschonden, omdat hij de stukken uit de dagvaarding heeft verwijderd en aldus niet heeft ingebracht in de procedure. Het hof ziet op basis van het onderzoek in hoger beroep geen aanleiding om tot een andere beoordeling van de klacht te komen dan de raad. In hetgeen is aangevoerd, ziet het hof niet meer dan een herhaling van de door verweerder eerder ingenomen standpunten, die door de raad reeds zijn besproken. Bekrachtiging oordeel raad.