Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Klacht deels kennelijk niet-ontvankelijk, vanwege een gebrek aan eigen belang. Klacht voor het overige kennelijk ongegrond, nu verweerster heeft gehandeld als partijdige belangenbehartiger binnen de haar toekomende grote mate van vrijheid.