Naar boven ↑

Rechtspraak

Bekrachtiging beslissing raad. Verweerder heeft (te) lang geweigerd te voldoen aan zijn betalingsverplichting op grond van een rechterlijke uitspraak. Hij heeft daarbij signalen van klager en diens advocaat genegeerd en een aanwijzing van de deken naast zich neergelegd. Voorwaardelijke schorsing van 2 weken, met de bijzondere voorwaarde dat verweerder aan klager een bedrag van € 250,- betaalt.