Naar boven ↑

Rechtspraak

Niet gebleken dat het aan de advocaat betaalde bedrag van € 5.000,- enkel was bedoeld voor het voeren van een procedure in hoger beroep. De advocaat heeft werkzaamheden verricht en daarvoor terecht kosten in rekening gebracht. Advocaat heeft voorts voldoende onderbouwd dat zij aanleiding zag om de procedure in eerste aanleg af te ronden zonder beroep tegen de tussenbeslissing in te stellen. Advocaat heeft klaagster na het eindvonnis van de rechtbank gewezen op de risico’s in procedure in hoger beroep en haar geadviseerd daarvan af te zien. Zij heeft zich bovendien bereid verklaard de procedure, conform de gemaakte (financiĆ«le) afspraken af te ronden.

Klacht kennelijk ongegrond.