Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht over advocaat wederpartij in familierechtelijke procedure. De klacht van klager dat verweerster haar verweerschrift niet gelijktijdig aan de rechtbank als aan zijn advocaat heeft toegezonden wordt ongegrond verklaard, bij gebrek aan feitelijke grondslag daarvoor. Klacht ongegrond.