Naar boven ↑

Rechtspraak

Geen belang bij klacht over identificatieplicht. Klager heeft identificatie door advocaat zelf onmogelijk gemaakt. Alvorens een advocaat een voorlopig getuigenverhoor kan verzoeken, moet hij eerst over voldoende informatie beschikken, waarmee hij dit verzoek kan onderbouwen. Ook de werkzaamheden die verband houden met dit vooronderzoek kunnen door de advocaat in rekening worden gebracht en met het betaalde voorschot worden verrekend. Op grond van de (uit het vooronderzoek) verkregen informatie bepaalt de advocaat of hij voldoende aanleiding ziet om een getuigenverhoor te verzoeken, wat in de zaak van klager niet het geval was.

Klacht ongegrond