Naar boven ↑

Rechtspraak

Advocaat heeft op verzoek van de verzekeraar een zaak voor een verzekerde in behandeling genomen. Advocaat heeft vervolgens zonder overleg met en instemming van zijn cliënt het standpunt van de verzekeraar in het verweerschrift verwoord en de verzekeraar als procespartij aangeduid. Advocaat is er ten onrechte van uitgegaan dat het belang van zijn cliënt gelijk was aan het belang van de verzekeraar. Advocaat had hierover met zijn cliënt overleg behoren te voeren en hem te wijzen op de proceskanten en risico’s. Voor zover de cliënt een van de verzekeraar afwijkend standpunt had willen blijven innemen had de advocaat ofwel het standpunt van zijn cliënt behoren te verwoorden dan wel zich als advocaat dienen te onttrekken.

Klacht gegrond, waarschuwing, kostenveroordeling