Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates - 2020-8

Klacht advocaat over overname zaak. Een overnameverzoek dient op zorgvuldige en niet-onbetamelijke wijze te gebeuren. Het verzoek hield in dat twee personen zich tot verweerder hadden gewend met het verzoek hun belangen te behartigen. Het verzoek was echter afkomstig van een derde en gaf daarom een verkeerde voorstelling van zaken. Verweerder heeft niet getracht het overnameverzoek te verifiëren. Bij het overnameverzoek is daarom niet de vereiste zorgvuldigheid betracht. Bekrachtiging beslissing raad. Waarschuwing. Proceskostenveroordeling.