Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates - 2020-8

Schending geheimhoudingsplicht. Bekrachtiging beslissing raad, waarbij de klacht gegrond is verklaard en verweerder een berisping is opgelegd. Het stond verweerder niet vrij om zonder overleg met en toestemming van klager het procesadvies van zijn voormalig kantoorgenoot aan de rechtsbijstandverzekeraar van klager te verstrekken. Geen omstandigheden aanwezig die doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigen. Verweerder mag bekend worden verondersteld met een tussen klager en de verzekeraar bestaand verschil van mening en met de afspraak tussen klager en de voormalig kantoorgenoot dat het advies niet aan de verzekeraar zou worden verstrekt. Verweerder had moeten proberen zijn onjuiste handelwijze zo goed mogelijk te redresseren. Nog geen twee maanden later heeft verweerder nogmaals zijn geheimhoudingsplicht geschonden door het dossier zonder overleg met en toestemming van klager op verzoek van dezelfde verzekeraar aan de opvolgend advocaat heeft gestuurd.