Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates - 2020-8

Het hof verklaart twee door de raad ongegrond verklaard klachtonderdelen alsnog gegrond. Van een advocaat als professionele belangenbehartiger mag worden verwacht dat hij regie voert in de procedure die hij namens zijn cliënt voert. De procedure werd 6 maanden aangehouden voor overleg en bemiddeling. Dat verweerder adequaat actie heeft ondernomen om de termijn van zes maanden waarmee de zaak werd aangehouden in het belang van klager zo goed mogelijk te benutten en er zo voor te zorgen dat hij op deugdelijke wijze het standpunt van zijn cliënt bij akte aan het gerechtshof naar voren kon brengen is niet gebleken. Verweerder heeft de zaak op zijn beloop gelaten en na afloop van de termijn zonder overleg met klager een akte genomen.  Ook bij het door de raad al gegrond verklaarde klachtonderdeel (zonder oplegging van een maatregel) doet het gebrek aan regie zich gelden. De kernwaarde deskundigheid is geschonden. Berisping en proceskostenveroordeling.