Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates - 2020-3

Klacht tegen eigen advocaat. Hoewel de procedure niet of nauwelijks kans van slagen had, was het entameren daarvan nog niet direct tuchtrechtelijk verwijtbaar. Er zijn echter bijkomende omstandigheden die maken dat verweerder met deze procedure een foute route heeft gekozen. Uit het dossier en het door verweerder gevoerde verweer, komt een beeld naar voren van een adviseur die uitsluitend denkt in procedures en niet in oplossingen. Een complexe situatie laat zich vaak niet met juridische procedures oplossen. Overleg met alle betrokkenen is wenselijk en nodig om tot een bevredigend resultaat te komen. Daaraan heeft het tuchtrechtelijk verwijtbaar ontbroken.