Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates - 2020-3

Klacht tegen eigen advocaat. Verweerder had niet in contact mogen treden met de uiteindelijke koper van het gefailleerde Golfpark over aspecten rondom het faillissement. Het hof kan niet vaststellen dat  klager heeft ingestemd met het contact tussen verweerder en de koper om informatie te geven over aspecten rondom het faillissement. Dat het kantoor van verweerder voorts een sponsorrelatie had met een bedrijf van de koper acht het hof niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Klacht gegrond. Waarschuwing. Proceskostenveroordeling. Vernietiging beslissing raad.