Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Klacht over de deken kennelijk ongegrond. Dat in de dekenvisie wezenlijke informatie is onthouden, is de voorzitter niet gebleken. Verweerder heeft het verzoek om rectificatie van de dekenvisie terecht geweigerd.