Naar boven ↑

Rechtspraak

Deels gegronde klacht over de eigen advocaat. Verweerder heeft klaagster niet gewezen op de en de klachtplicht ex artikel 6:89 BW en haar onvoldoende gewezen op de goede en kwade kansen van een procedure. Dit valt hem tuchtrechtelijk te verwijten. Waarschuwing en kostenveroordeling.