Naar boven ↑

Rechtspraak

Hof bekrachtigt gedeeltelijke gegrondverklaring van klacht tegen advocaat wederpartij, maar wijzigt de maatregel van een berisping in een waarschuwing. Mede gelet op de tussen partijen lopende schikkingsonderhandelingen had verweerster de advocaat van de wederpartij direct op de hoogte moeten stellen nadat zij vernam dat van haar kantoor (door haar secretaresse) een door haar cliƫnt tegen klaagster geformuleerde integriteitsklacht per fax was verzonden.