Naar boven ↑

Rechtspraak

Dat verweerder niet bereid was de zaak op basis van een toevoeging te doen, had uitdrukkelijker en beter met klager moeten worden besproken en vastgelegd. Verweerder had zich ook van een akkoordverklaring van klager moeten voorzien. Voorts is eenmalig een excessief bedrag gedeclareerd voor het wegbrengen van een processtuk en heeft verweerder ten onrechte tariefsverhogingen niet met klager gecommuniceerd. Verweerder heeft zich ten onrechte op een retentierecht beroepen. De klachtonderdelen die erop zien dat verweerder klager had moeten meedelen dat zijn medewerkster student-stagiaire was, verklaart het hof – anders dan de raad – ongegrond, omdat de medewerkster wel was afgestudeerd. Per saldo verklaart het hof van de 21 klachtonderdelen er 9 gegrond, waarvan één gedeeltelijk en de overige ongegrond en legt een waarschuwing op (bij de raad was het een berisping).