Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates - 2020-15

Raadsbeslissing. Geheimhoudingsplicht van een advocaat. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan doorbreking van de geheimhoudingsplicht gerechtvaardigd zijn. Het als vereffenaar van een nalatenschap achterhalen van een declaratie die vanuit de nalatenschap is betaald, is geen zeer uitzonderlijk geval. Klager heeft als vereffenaar andere, meer geƫigende, middelen tot zijn beschikking om de door hem gewenste informatie boven tafel te krijgen. Klacht voor een deel ongegrond en voor een deel niet-ontvankelijk.