Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht over advocaat wederpartij. Verweerster heeft zonder toestemming mededelingen gedaan aan het hof over schikkingsonderhandelingen en aan het hof een brief verstuurd terwijl de zaak al voor arrest stond. De raad had een waarschuwing opgelegd. Het hof acht de gegrond verklaarde feiten ernstige feiten. Verweerster heeft geen blijk gegeven in te zien op tuchtrechtelijk verwijtbare wijze te hebben gehandeld. Het hof bekrachtigt de beslissing van de raad, behalve ten aanzien van de opgelegde maatregel. Berisping en proceskostenveroordeling.