Naar boven ↑

Rechtspraak

Ter zitting van de raad is gebleken dat de advocaat verzekerd is voor beroepsaansprakelijkheid. Het eerste onderdeel van het bezwaar van de deken is hiermee ongegrond.

Advocaat heeft zich, door niet te reageren op herhaalde verzoeken van de deken om informatie en door de door haar werkgeefster reeds op 14 februari 2020 afgegeven verklaring niet aan de deken te doen toekomen, waardoor de deken op 7 april 2020 genoodzaakt was een dekenbezwaar in te dienen, zich niet gedragen zoals van een behoorlijk advocaat verwacht mag worden.

Bezwaar ged gegrond, berisping