Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Klacht van een derde (informant) over de advocaat van één van de partijen kennelijk ongegrond. Verweerder heeft terecht aangevoerd dat niet hij, maar zijn cliënt de aangifte tegen klager heeft gedaan. Het enkele feit dat verweerder bij het doen van die aangifte aanwezig was valt hem niet tuchtrechtelijk te verwijten. Verweerder heeft voorts onbetwist gesteld dat het artikel in De Telegraaf niet van zijn hand is. Dat verweerder antwoord heeft gegeven op vragen van de journalist en het standpunt van zijn cliënt heeft verwoord valt hem niet tuchtrechtelijk te verwijten.