Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline 's-Gravenhage, 16 september 2019
ECLI:NL:TADRSGR:2019:196

Uit het dossier blijkt dat de communicatie tussen verweerster en klaagster ontoereikend was. Verweerster heeft voor klaagster relevante informatie niet of niet adequaat met haar gedeeld en niet schriftelijk vastgelegd. Verweerster heeft daarmee gehandeld zoals dat een behoorlijk handelend advocaat niet betaamt. Waarschuwing.