Naar boven ↑

Update

Nummer 20, 2019
Uitspraken van 01-10-2019 tot 05-12-2019

Hierbij ontvangt u de twintigste editie van de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn vijf uitspraken geselecteerd; twee uitspraken van het hof van discipline, twee van de raad van discipline Den Haag en een uitspraak van de raad Arnhem-Leeuwarden.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

ECLI:NL:TADRSGR:2019:196: ontoereikende communicatie cliënt
Volgens de raad was de advocaat er niet duidelijk over wat de stand van zaken was in het dossier van klaagster. Informatie omtrent het intrekken van een voorlopigevoorzieningenprocedure was niet schriftelijk gedeeld. Het leidde tot een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRARL:2019:194informeren cliënt omtrent kosten
In een (echtscheidings)procedure op basis van een toevoeging, die later wordt ingetrokken, dient de advocaat de cliënt periodiek schriftelijk op de hoogte te stellen van de gemaakte uren ter voorkoming van verrassingen en/of discussies. Het is niet voldoende de cliënt tussentijds te informeren omtrent het oplopen van de uren. De raad kwam tot een waarschuwing.

ECLI:NL:TAHVD:2019:190 en ECLI:NL:TAHVD:2019:191: uitlatingen advocaat wederpartij
Het uiten van zware beschuldigingen aan het adres van wederpartij, daarbij alleen afgaande op uitlatingen van de cliënt en zonder nader onderzoek, is tuchtrechtelijk verwijtbaar. Terughoudendheid bij dit soort stellingen is geboden. In beide zaken werd de waarschuwing bekrachtigd.

ECLI:NL:TADRSGR:2019:216: zorg advocaat wederpartij
De belangen van de wederpartij zijn door de advocaat ernstig veronachtzaamd, nu deze laatste zijn cliënte had geadviseerd een door de rechter opgelegde omgangsregeling op te schorten en hij daarover aan de klager geen uitleg heeft gegeven. De raad kwam tot een gedeeltelijk voorwaardelijke schorsing, mede ingegeven doordat de advocaat niet op zitting verschenen is en in de klachtzaak nagenoeg geen verweer gevoerd heeft.

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij