Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, 2 september 2019
ECLI:NL:TADRSHE:2019:136

Niet gebleken dat advocaat tegenstrijdige belangen heeft behartigd. Advocaat heeft als voormalig advocaat en kandidaat bestuurslid wel onvoldoende afstand gehouden bij de kwestie van de Statutenwijziging en de samenstelling van het bestuur van klaagster waar hij als (voormalig) advocaat en als kandidaat bestuurslid bij betrokken was en heeft onvoldoende duidelijk  gemaakt op welk moment hij in welke hoedanigheid optrad.

Klacht (gedeeltelijk) gegrond