Naar boven ↑

Update

Nummer 15, 2019
Uitspraken van 25-08-2019 tot 28-09-2019

Hierbij ontvangt u de vijftiende editie van de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn vijf uitspraken geselecteerd; één van de raad van discipline Amsterdam, één van de raad van discipline ’s-Hertogenbosch en drie uitspraken van het hof van discipline.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRSHE:2019:136: behartiging tegenstrijdige belangen
Voormalige advocaat van een stichting hield te weinig afstand als kandidaat-bestuurder van die stichting bij een statutenwijziging.

ECLI:NL:TADRAMS:2019:173: schending kernwaarde integriteit
Advocaat schond kernwaarde integriteit door raadsheren zonder overleg met cliënt te wraken en de passage in het arrest, waarin de wraking was afgewezen 'weg te kopiëren'.

ECLI:NL:TAHVD:2019:152: informatie aan de cliënt
Advocaat heeft cliënt onvoldoende geïnformeerd aangaande een opdracht aan een incassobureau. In eerste aanleg oordeelde de raad ’s-Hertogenbosch de klacht gegrond zonder oplegging van een maatregel. Het hof wijzigde dit in een waarschuwing.

ECLI:NL:TAHVD:2019:145: misleiding rechter door advocaat wederpartij
De advocaat van de wederpartij nam een onjuiste passage in een processtuk op, waardoor hof werd misleid. 

ECLI:NL:TAHVD:2019:112: informatieplicht advocaat wederpartij
Advocaat informeerde de griffie niet volledig omtrent eventueel nog op te geven verhinderdata van de wederpartij in een kort geding. Het hof handhaafde de eerder opgelegde waarschuwing ondanks het feit dat twee klachtonderdelen alsnog ongegrond werden verklaard.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

4. Advocaten onderling