Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht tegen de eigen advocaat in een familierechtkwestie gedeeltelijk gegrond. Verweerster heeft post gezonden naar het gezamenlijke adres van klaagster en de man, terwijl verweerster wist dat klaagster daar niet meer verbleef. Waarschuwing. In deze zaak is een toevoegingsaanvraag afgewezen. Het verzoek om peiljaarverlegging is buiten behandeling gesteld, omdat klaagster de Raad voor Rechtsbijstand niet voorzag van de noodzakelijke informatie om het verzoek te kunnen beoordelen. Klaagster heeft de Raad voor Rechtsbijstand vervolgens bereid gevonden om uit coulance toch een toevoeging te verlenen, op voorwaarde dat verweerster zou instemmen. Verweerster heeft niet ingestemd en dat kon ook niet van haar worden verlangd. Zij had gegronde redenen om aan te nemen dat een verleende toevoeging op basis van de vermogenstoets uiteindelijk zou worden ingetrokken. Klacht is in zoverre ongegrond.