Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, 27 mei 2019
ECLI:NL:TADRSHE:2019:84

De voorzitter heeft terecht geoordeeld dat klaagster onvoldoende heeft onderbouwd dat en waarom verweerder aanleiding had om te twijfelen aan de juistheid van de door zijn cliƫnt verstrekte informatie en nader onderzoek had moeten doen. Verzet ongegrond