Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, 3 juni 2019
ECLI:NL:TADRSHE:2019:90

 

Voorzitter heeft op goede gronden geoordeeld dat een gedeelte van de klacht niet-ontvankelijk is omdat deze is ingediend meer dan drie jaar nadat het verweten handelen heeft plaatsgevonden en tevens dat niet is gebleken en tevens dat niet gebleken is dat klager cliënt was van de beklaagde advocaat.

Verzet ongegrond