Naar boven ↑

Rechtspraak

Herzieningsverzoek toegewezen. Hof heeft de klacht anders opgevat dan verweerder mocht verwachten en heeft een verkeerde rapportage tot uitgangspunt in de beslissing genomen, welke rapportage bovendien niet was overgelegd. Van onjuiste feiten uitgegaan en hoor en wederhoor geschonden. Aanhouding voor nieuwe beslissing ten gronde.