Naar boven ↑

Rechtspraak

Ongegronde klacht van een advocaat over twee andere advocaten (vader en dochter) over overname van een zaak. Gelet op de in de beslissing weergegeven omstandigheden mocht verweerster erop vertrouwen dat zij de zaak van klaagster had overgenomen. Dat verweerster klaagster geen schriftelijk overnameverzoek heeft gestuurd doet hieraan niet af, nu er geen rechtsregel is die voorschrijft dat een overnameverzoek schriftelijk moet worden gedaan. Gedragsregel 28 lid 1 schrijft slechts voor dat overleg moet worden gevoerd. Dat is hier – via verweerder – gebeurd. Het stond verweerster dan ook vrij haar cliënt voorafgaand aan de zitting te bezoeken en hem ter zitting als advocaat bij te staan. Ook verweerder stond het vrij de betreffende cliënt te bezoeken, die al meer dan 20 jaar zijn cliënt is en van wie hij de vertrouwenspersoon is.