Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates - 2019-5

Klacht tegen advocaat wederpartij. Advocaat wordt verweten vertrouwelijke adviezen van klager aan zijn cliënte (klaagster) in een procedure te hebben overgelegd. Klacht gegrond. De bescherming van de vertrouwelijkheid van uitgewisselde informatie tussen de rechtzoekende die zich wil beraden op zijn rechtspositie en de advocaat is van essentieel belang in de rechtsstaat. Het verstrekken van juridisch advies is daarmee een essentiële hulpverleningstaak van de advocaat en behoort tot diens specifieke taakuitoefening. De cliënt moet erop kunnen rekenen dat het advies vertrouwelijk blijft. Dat is één van de kernwaarden van de advocatuur. Als advocaat dient verweerder deze kernwaarde als geen ander te kennen. Berisping.