Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates - 2019-4

Advocaat heeft verjaring betwist en tijdig gestuit. Een advocaat hoeft niet bij iedere stellingname in een processtuk of tijdens een zitting aan te geven welk specifiek wetsartikel op de betreffende stelling van toepassing is.

Klacht ongegrond