Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates - 2019-4

Advocaat heeft in een verzoekschrift tot het mogen leggen van conservatoir derdenbeslag opgenomen dat geen verweer tegen de gestelde vordering bekend was, terwijl in de tussen partijen lopende procedure door klager verweer was gevoerd alsmede een eis in reconventie was ingesteld. De bij het verzoekschrift gevoegde dagvaarding had bij de advocaat dusdanige vragen behoren op te roepen, dat door hem onderzocht had moeten worden of een procedure aanhangig was.

Advocaat heeft, zich baserend op een artikel uit ‘Advocatie’, in een verzoekschrift tot het mogen leggen van conservatoir derdenbeslag gesteld dat aan klager een zware tuchtrechtelijke maatregel was opgelegd, terwijl dat artikel betrekking had op een andere advocaat. De informatie was bovendien irrelevant, nu in geval van een verzoek tot het leggen van conservatoir derdenbeslag geen vrees voor verduistering hoeft te worden gesteld noch onderbouwd. Nodeloos grievend.

Klacht gegrond, waarschuwing.