Naar boven ↑

Rechtspraak

Samenloop toevoeging en verzekering

(…), dat verweerder zich niet heeft gehouden aan de regels die gelden voor de uitbetaling van een toevoeging, doordat hij naast de van de verzekeraar van het ziekenhuis verkregen vergoeding, ook de toevoeging ter uitbetaling heeft ingediend. (…) Overigens geldt dat klaagster bij dit ko wel een eigen belang heeft, aangezien zij voor de toevoeging een eigen bijdrage verschuldigd is. Of klaagster die bijdrage daadwerkelijk heeft betaald staat daar los van. Ook als de verzekeraar van het ziekenhuis de werkzaamheden van verweerder bij de klachtencommissie niet heeft vergoed, stond het verweerder niet vrij daarvoor de toevoeging, die voor die werkzaamheden niet was afgegeven, in te dienen. Verweerder had open kaart behoren te spelen met de Raad voor de Rechtsbijstand en moeten melden dat hij van de verzekeraar van het ziekenhuis een vergoeding voor zijn bijstand had ontvangen.