Naar boven ↑

Rechtspraak

Uitleg grieven

Ko 1: Het dekenadvies in de klachtzaak van mr. X tegen mr. Y bevat onnodig grievende opmerkingen aan het adres van mr. Y en dat van klagers. Het hof leest in de grieven van klagers geen grief tegen het ontbreken in de overwegingen van de raad van een expliciete overweging over ko 1, voor zover dat inhoudt dat het dekenadvies onnodig grievende opmerkingen aan het adres van klagers bevat. Voor zover dit wel in de grieven gelezen zou moeten worden, zouden klagers in zoverre ontvankelijk zijn geweest in dit klachtonderdeel. Het ko zou dan echter ongegrond zijn geweest, aangezien de door klagers bedoelde passages (…) niet als grievend zijn aan te merken en niet de grenzen van betamelijkheid overschrijden.