Naar boven ↑

Rechtspraak

Was de voorzitter van de raad rechter?

Het hof oordeelt als volgt omtrent de door klager aangevoerde gronden die volgens klager meebrengen dat het appelverbod in dit geval moet worden doorbroken. De voorzitter van de raad die de beslissing van 4 februari 2016 heeft gewezen is en was wel degelijk lid van de rechterlijke macht. Als klager dat destijds niet op de website van de raad heeft kunnen vinden, had hij bij de griffie van de raad daarnaar kunnen informeren.