Naar boven ↑

Rechtspraak

Wraking wrakingskamer op dezelfde gronden

De voorzitter heeft ter zitting meegedeeld dat het nieuwe wrakingsverzoek buiten behandeling zal worden gelaten als kennelijk ongegrond en misbruik van recht. Het hof blijft bij deze beslissing. Door het wrakingsverzoek steeds te gronden op het niet-doen van aangifte ontstaat een situatie waarbij alleen behandeling van het wrakingsverzoek zou kunnen volgen na het doen van aangifte, ongeacht of de aangifte wel of niet geïndiceerd wordt geacht. Verzoeker frustreert daarmee de behandeling van de rechtsgang bij het hof. Daarbij wordt toepassing gegeven aan de regel dat de tuchtrechter in zeer bijzondere gevallen een tegen hem gericht wrakingsverzoek wegens kennelijk misbruik van recht niet-ontvankelijk mag achten en samenstelling van een nieuwe wrakingskamer achterwege kan laten.

(HvD 18 november 2013, 6398 en 6399)

(HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0922)

(HR 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV2739)

(HvD 2 november 2015, 7492)