Naar boven ↑

Rechtspraak

Onjuiste beoordeling en motiveringsgebrek

De enkele omstandigheid dat de raad in de visie van klager ter zake van de verweten gedragingen een onjuiste beoordeling heeft gemaakt en de raad volgens klager niet is ingegaan op alle stellingen van klager, leidt niet tot doorbreking van het appelverbod. In r.o. 4.3 van de beslissing (…), waar de raad zich in de bestreden beslissing mee heeft verenigd, zijn alle voor de klacht van belang zijnde stellingen van klager behandeld. Dat buiten de klager onwelgevallige beslissing zich feiten of omstandigheden hebben voorgedaan, waarvan kan worden geoordeeld dat daarmee sprake is van een schending van een fundamenteel rechtsbeginsel door de raad, is het hof niet gebleken.