Naar boven ↑

Rechtspraak

In verband met het ontbreken van de mogelijkheid om te overleggen met zijn cliënt, heeft verweerder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid besloten om de vordering - in kort geding -in te trekken, aangezien gedaagde had meegedeeld aan de eis te zullen voldoen. De gedragingen van verweerder zijn niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.

 

De beoordeling of een advocaat al dan niet civielrechtelijk aansprakelijk is, is voorbehouden aan de civiele rechter.