Naar boven ↑

Rechtspraak

 

Verboden honorariumafspraak. Overeengekomen vergoeding betrof een niet reëel kostendekkend tarief. Verweerder maakte in geval van winst naast een aanzienlijk percentage van de opbrengst ook aanspraak op vergoeding van zijn buitengerechtelijke kosten. Rechtstreeks blijven benaderen van de wederpartij ter verkrijging van betaling van betwiste nota, terwijl de opdracht door klaagster was ingetrokken, is in strijd met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt