Naar boven ↑

Rechtspraak

 

Klaagster verwijt verweerster zonder haar toestemming en medeweten haar kinderen te hebben gehoord over de tussen partijen geldende omgangsregeling. Naar het oordeel van de raad zijn door het horen van de kinderen van klaagster de belangen van klaagster niet in het geding en valt het handelen van verweerster onder de vrijheid die een advocaat heeft om de belangen van zijn cliënt te behartigen op een wijze als hem in overleg met die cliënt goed dunkt. De raad heeft niet kunnen vaststellen of de belangen van de kinderen zijn geschaad. De klacht is ongegrond.