Naar boven ↑

Rechtspraak

Het verzet houdt in dat de voorzitter de klacht ten onrechte kennelijk ongegrond heeft verklaard aangezien er sprake is van een burengeschil en het handelen van verweerder onder geen enkele omstandigheid geoorloofd is. De raad is van oordeel dat het verweerder vrij stond klager aan te spreken op zijn overlast veroorzakende gedragingen. Verweerder heeft gehandeld binnen de vrijheid die hij heeft om de belangen van zijn cliƫnten te behartigen op een wijze die hem goed dunkt. Het verzet is ongegrond.