Naar boven ↑

Update

Nummer 7, 2021
Uitspraken van 01-01-2021 tot 05-05-2021

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates met twee uitspraken van het hof van discipline, een uitspraak van de raad Den Bosch en een beslissing van de raad Arnhem-Leeuwarden.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2021:79: informatieplicht
Advocaat kan geen schriftelijk bewijs overleggen, dat de inhoud van een processtuk is afgestemd met de cliënt. Bewijsrisico voor de advocaat, ook al was er sprake van pro-bonobijstand. Het hof bekrachtigt de beslissing in eerste aanleg, waarin een waarschuwing was gegeven.

ECLI:NL:TAHVD:2021:81: bijstand eindigen ter verkrijging van aanhouding
In een strafzaak wordt door de rechtbank een aanhoudingsverzoek geweigerd. Uiteindelijk legt de advocaat de behandeling neer en volgt aanhouding vóór het benaderen van een nieuwe advocaat. Daarna pakt de oude advocaat de zaak weer op. Het dekenbezwaar leidt in eerste aanleg tot een waarschuwing. Het hof overweegt onder meer dat een berisping gerechtvaardigd is, maar laat het bij een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRARL:2021:72: tenaamstelling declaratie
Advocaat stelde de declaratie in een privékwestie op verzoek van de cliënt op naam van een besloten vennootschap. Op het dekenbezwaar overweegt de raad dat werkzaamheden voor een natuurlijk persoon ook op naam van die persoon dienen te worden gefactureerd. Onjuiste tenaamstelling leidt tot een feitelijk onjuiste indruk met als doel de fiscus te misleiden. Mede als gevolg van onvoldoende blijk van inzicht wordt het een berisping.

ECLI:NL:TADRSHE:2021:75: tenaamstelling declaratie
In een strafzaak heeft de cliënt de advocaat verzocht te declareren op naam van een vennootschap, waarvan cliënt bestuurder is. In vervolg op de klacht door de vennootschap overweegt de raad onder meer dat niet is gebleken dat klaagster rechtstreeks in haar belang is getroffen, zodat dit onderdeel niet-ontvankelijk wordt verklaard. Betaling van de declaratie accepteren door een derde is op zichzelf niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

2. Eigen advocaat

5. Advocaat en derden

7. Financiële aangelegenheden