Naar boven ↑

Update

Nummer 11, 2021
Uitspraken van 01-05-2021 tot 11-08-2021

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates met daarin uitspraken van het hof van discipline en van de raden Amsterdam en ’s-Hertogenbosch.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRSHE:2021:131:  optreden als executeur/bewindvoerder
Dekenbezwaar met als grondslag excessief declareren en geen deugdelijke rekening en verantwoording afleggen. De kantonrechter oordeelde dat de advocaat zijn bewindvoerderstaak te ruim had opgevat en was er niet van overtuigd dat de advocaat zijn taak naar behoren had vervuld. Tevens werd de beloning door de kantonrechter gehalveerd. De raad overwoog dat verweerder in ernstige mate tekort was geschoten waardoor het vertrouwen in de advocatuur was geschaad, en kwam tot een berisping.

ECLI:NL:TAHVD:2021:123: retentierecht
Klager wordt door advocaat bijgestaan in letselschadezaak. Bij overdracht van het dossier beroept verweerder zich op zijn retentierecht. De raad negeert dit beroep en komt tezamen met de andere klachtonderdelen tot een berisping. Het hof vernietigt de beslissing ten aanzien van het retentierecht. Onvoldoende is gebleken dat niet de vereiste behoedzaamheid in acht is genomen. De berisping werd gehandhaafd.

ECLI:NL:TAHVD:2021:124: kwaliteit van dienstverlening
Advocaat staat klager op toevoegingsbasis bij in geluidsoverlastzaak tegen zijn verhuurder. De klacht was onder meer dat de zaak niet naar behoren en onvoldoende voortvarend was behandeld. De raad Amsterdam oordeelde alle onderdelen van de klacht ongegrond. Het hof overwoog onder meer dat er onvoldoende regie was gevoerd en kwam tot een gedeeltelijke vernietiging. Het verweer, inhoudend dat in een toevoegingszaak onvoldoende tijd beschikbaar is, werd verworpen. Het leidde tot een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRAMS:2021:102: onderzoek bij nieuwe cliënt
Een klachtonderdeel houdt in dat advocaat onvoldoende heeft onderzocht of klaagster met een leeftijd van 89 jaar wel in staat was haar wil te bepalen. De raad besteedt onder meer uitvoerig aandacht aan het in het notariaat bestaande Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid. Onder meer wordt overwogen dat de hoge leeftijd van klaagster en het feit dat een derde de aanzet heeft gegeven tot de opdracht, noopten tot meer onderzoek. Tevens had de advocaat de vertrouwelijkheid geschonden. De raad kwam tot een berisping.

ECLI:NL:TADRAMS:2021:144: optreden voor beide partijen
Advocaat stond in een echtscheidingszaak eerst alleen de echtgenote van klager bij. Klager had toen een eigen advocaat. Later diende verweerder een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek in. Een klachtonderdeel luidde dat advocaat mede voor klager is gaan optreden, terwijl zij daarvoor al maanden strijd voerde voor de vrouw. De raad overwoog dat in een situatie waarin echtelieden zo tegenover elkaar hebben gestaan een advocaat niet snel mag aannemen dat de belangen parallel lopen en voor beiden kan worden opgetreden. Er werd een waarschuwing opgelegd.

 

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat