Naar boven ↑

Update

Nummer 9, 2020
Uitspraken van 01-03-2020 tot 19-05-2020

Tekst Nieuwsbrief NOVA Tuchtrecht Updates, nummer 2020, 9

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.
In deze nieuwsbrief zijn vijf uitspraken geselecteerd; één uitspraak van het hof van discipline, twee van de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden, één van de raad Den Haag en één van de raad ’s-Hertogenbosch.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRSGR:2020:82: beïnvloeding getuige
Advocaat werd door de wederpartij opgeroepen als getuige. Verweerder belde daags voor de zitting deze getuige en adviseerde hem onder meer zich ziek te melden. De raad oordeelt tot een tuchtrechtelijk verwijtbare beïnvloeding met een waarschuwing. De in 2018 gewijzigde gedragsregel ten aanzien van getuigen maakt het oordeel niet anders nu de raad toetst aan artikel 46 Advocatenwet.

ECLI:NL:TADRARL:2020:87: kwaliteit van dienstverlening
Zeker van een specialist op een bepaald rechtsgebied mag kwaliteit worden verwacht. In casu was sprake van een gebrekkige onderbouwing van een beginsel, waarop een beroep werd gedaan. Een waarschuwing werd opgelegd.

ECLI:NL:TADRARL:2020:94: persoonlijke betrokkenheid van advocaat
Advocate zet in een echtscheidingsgeding haar eigen dochter in om de dochter van de scheidende ouders een school te laten bezoeken in het kader van een te maken schoolkeuze. Volgens de raad ontstaat daarmee de indruk van beïnvloeding en daarmee werd niet gehandeld als een behoorlijk advocaat. Het leidde tot een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRSHE:2020:39: vertrouwelijke mededelingen
Het plaatsen boven brieven van de woorden ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ maakt niet dat uitdrukkelijke vertrouwelijkheid in de zin van Gedragsregel 26 is overeengekomen. Daarvoor is voorafgaande aan de verzending een expliciete mededeling noodzakelijk. Klachtonderdeel ongegrond.

ECLI:NL:TAHVD:2020:110: optreden in andere hoedanigheid
Ook voor een deken geldt het advocatentuchtrecht. Het betreft een volle toets naar de vraag of het vertrouwen in de advocatuur is geschaad. In casu gaf de deken onjuiste informatie over confraternele correspondentie en de eerder opgelegde waarschuwing werd bekrachtigd. Het hof overwoog daarbij nog dat de maatregel van waarschuwing moet worden gezien als een zakelijke terechtwijzing.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

4. Advocaten onderling

16. Rol deken