Naar boven ↑

Update

Nummer 5, 2020
Uitspraken van 01-11-2019 tot 11-03-2020

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn vijf uitspraken geselecteerd; twee uitspraken van het hof van discipline, twee van de raad van discipline Den Haag en een uitspraak van de raad Arnhem-Leeuwarden.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRSGR:2020:11: verhouding patroon/stagiaire
Advocaat ontsteekt als patroon jegens zijn stagiaire in woede. Een geluidsfragment laat onder meer schelden horen. De raad overweegt dat een stagiaire zich veilig moet voelen in de kantoorsituatie om vragen te stellen en fouten te maken. Met zijn optreden schendt de patroon de kernwaarde integriteit. De klacht is gegrond met een voorwaardelijke schorsing van zes weken.

ECLI:NL:TADRSGR:2020:25: geheimhouding
Advocaat deelt zonder instemming van zijn (voormalige) cliënt een negatief (proces)advies en een aantal bescheiden met de rechtsbijstandsverzekeraar. De raad oordeelt de klacht gegrond zonder maatregel, nu de fout werd erkend met excuus.

ECLI:NL:TADRARL:2020:43: geheimhouding
Advocaat schendt zijn geheimhoudingsplicht wanneer hij in een strafzaak de rechter-commissaris meedeelt dat zijn cliënt tegen zijn advies in is verschenen. Dit verschijnen leidde tot overtreding van opgelegd contactverbod met mogelijke consequenties voor de geschorste voorlopige hechtenis.

ECLI:NL:TAHVD:2019:235: (internationale) samenwerkingsverbanden en voormalige cliënt
De klacht hield in dat verweerder was opgetreden tegen klager, die weer een voormalig cliënt was van een advocaat die was toegetreden tot het (internationale) samenwerkingsverband waartoe ook verweerder behoorde. Het dekenadvies was dat verweerder zich diende terug te trekken. Het hof toetst niet alleen aan Gedragsregel 15, maar betrekt ook de kernwaarden partijdigheid en geheimhouding bij de beoordeling. Met vernietiging van de eerdere beslissing van de raad, waar een waarschuwing werd opgelegd, werd de klacht ongegrond geoordeeld.

ECLI:NL:TAHVD:2020:32: termijnoverschrijding niet verschoonbaar
Onder bijzondere omstandigheden wordt overschrijding van de beroepstermijn van 30 dagen na het verzenden van de beslissing van de raad verschoonbaar geacht. Het hof oordeelde een vakantie en een aansluitende stroomstoring van tweeënhalf uur als niet verschoonbaar.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

10. Procesrecht