Naar boven ↑

Update

Nummer 14, 2020
Uitspraken van 01-09-2020 tot 07-10-2020

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates met een selectie van vier uitspraken van het hof van discipline.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2020:193: schending geheimhoudingsplicht
Advocaat deelt een rechtsbijstandverzoekster mee dat hij haar niet bij kan staan, omdat hij de wederpartij al bijstaat. Het hof bevestigt het oordeel van de raad Arnhem-Leeuwarden, dat hier sprake is van schending van de kernwaarde vertrouwelijkheid en handhaaft de eerder opgelegde maatregel van waarschuwing.

ECLI:NL:TAHVD:2020:200: ongewenste toevoeging advocaat
Klager werd door ICTR, een internationaal straftribunaal van de VN, een advocaat toegewezen die klager niet wenste. Klager verzocht ICTR terugtrekking van de advocaat, waarop afwijzend werd beslist. De raad van discipline ’s-Hertogenbosch kwam bij beslissing van 22 september 2003 tot gegrondverklaring van de klacht zonder maatregel, waartegen de advocaat in hoger beroep kwam. In 2004 werd de zaak aangehouden om te worden hervat in oktober 2019(!). Het hof beoordeelde het handelen van de advocaat als onzorgvuldig nu niet alles, althans onvoldoende, in het werk was gesteld om van zijn taak te worden ontheven. Bekrachtiging uitspraak.

ECLI:NL:TAHVD:2020:195: duidelijkheid geven omtrent hoedanigheid
Verweerster werd door klager en zijn ex-partner benaderd als mediator. Uiteindelijk is de mediation niet in gang gezet, maar vond er wel een viergesprek plaats, waaraan naast klager en de ex-partner ook verweerster en een andere advocaat deelnamen. Het hof overwoog onder meer dat verweerster, zeker gezien de voorgeschiedenis,  bij aanvang van het gesprek haar eigen rol had moeten toelichten, namelijk dat zij nu optrad als advocaat van de ex-partner. Bekrachtiging waarschuwing.

ECLI:NL:TAHVD:2020:197: optreden voor minderjarige bij omgangsregeling
Advocaat trad eerder op voor een minderjarige inzake de benoeming van een bijzonder curator. In een daarna gevoerd kort geding tussen de ouders omtrent een gebiedsverbod heeft verweerster zich namens de minderjarige per brief uitgelaten zonder de inhoud met hem te bespreken. In tegenstelling tot de raad van discipline oordeelt het hof dat in dezen wel onzorgvuldig is gehandeld en volgt een waarschuwing.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij