Naar boven ↑

Update

Nummer 11, 2019
Uitspraken van 03-06-2019 tot 17-07-2019

Hierbij ontvangt u de elfde editie van de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn zes uitspraken geselecteerd: twee van de raad van discipline Den Haag, een van de raad van discipline Amsterdam en drie van de raad van discipline 's-Hertogenbosch. 

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

In verband met de zomervakantie ontvangt u de volgende Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates op 15 augustus 2019.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRSGR:2019:118: rechtstreeks contact met assurantietussenpersoon
Deze zaak betreft de behandeling van een schadeclaim via de assurantietussenpersoon van klaagster. De advocaat heeft rechtstreeks contact opgenomen met deze tussenpersoon. De raad van discipline oordeelt dat gedragsregel 25 niet op deze situatie ziet. De geest van deze regel is evenmin geschonden aangezien de assurantietussenpersoon niet werd bijgestaan door een advocaat.

ECLI:NL:TADRSHE:2019:101: vervanging door kantoorgenoot
Een advocaat mag zich door een kantoorgenoot laten vervangen indien hij verhinderd is naar een zitting te gaan. Het is wel tuchtrechtelijk verwijtbaar als de advocaat zijn cliënt daarover niet voorafgaand aan de zitting informeert.

ECLI:NL:TADRSHE:2019:102: adequaat informeren cliënt
De advocaat had haar cliënt moeten wijzen op het verhoogde risico van vreemdelingenbewaring bij het persoonlijk ophalen van de beschikking. De raad van discipline rekent het de advocaat aan dat zij niet heeft kunnen onderbouwen waarom zij haar cliënt heeft gezegd dat hij geacht werd de beschikking persoonlijk op te halen, gelet op de grote gevolgen voor haar cliënt.

ECLI:NL:TADRSHE:2019:106: adequaat informeren cliënt
De advocaat krijgt een berisping omdat hij heeft nagelaten met klager de verschillende mogelijkheden in aanpak van de zaak te bespreken en bij elke aanpak de bijbehorende risico’s te bespreken. Ook heeft hij vastgehouden aan de gekozen aanpak zonder klager op de risico’s daarvan te wijzen.

ECLI:NL:TADRSGR:2019:132: wrakingsverzoek toegewezen
Wraking naar aanleiding van een tussenbeslissing tot heropening van het onderzoek en verwijzing naar een andere deken voor nieuw onderdoek. Het verzoek wordt toegewezen. De wrakingskamer oordeelt dat de raad met een overweging in de tussenbeslissing de schijn van partijdigheid op zich heeft geladen.

ECLI:NL:TADRAMS:2019:130: klacht tegen lid-advocaat
Een klacht ingediend tegen een lid van de wrakingskamer wordt kennelijk ongegrond verklaard. Het tuchtrecht is immers niet bedoeld om het werk van een advocaat in de hoedanigheid van tuchtrechter te beoordelen. Daarvoor bestaat alleen ruimte in uitzonderlijke gevallen.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

15. Wraking

16. Rol deken