Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht van een derde.

Klacht afkomstig van de moeder van de wederpartij van de cliënte van de advocaat. Advocaat heeft bij de dagvaarding in een incassoprocedure tussen zijn cliënte en de dochter van klaagster  een vaststellingsovereenkomst met privé gegevens van de moeder van de dochter in de incassoprocedure ingebracht. Onder deze omstandigheden is het toetsingskader wat geldt voor de advocaat van de wederpartij van toepassing.

Het overleggen van de vaststellingsovereenkomst diende op het moment van het uitbrengen van de incassodagvaarding (nog) geen voldoende redelijk doel. Verweerder had op dat  moment kunnen volstaan met het overleggen van de onbetaald gebleven facturen, met bijbehorende urenspecificaties, en de reactie van de wederpartij kunnen afwachten.

Klacht gegrond, waarschuwing.