Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Klacht over voormalig eigen advocaat. Kwaliteit dienstverlening. Uit de gespreksaantekeningen van verweerster blijkt dat zij tijdens het intakegesprek tegen klaagster heeft gezegd dat alleen het eerste half uur niet in rekening zou worden gebracht en klaagster heeft dit in haar reactie op het verweer bevestigd. Niet gebleken van verkeerde informatie over de mogelijkheid van hoger beroep. Geen sprake van onredelijk lange tijd tussen intakegesprek en eerste conceptbrief. Geen sprake van excessief declareren. Het mag zo zijn dat klaagster niet tevreden is over de wijze waarop verweerster de werkzaamheden heeft verricht, maar dat betekent niet dat klaagster geen verplichting meer heeft om de declaraties van verweerster te betalen. De ernstige beschuldigingen van strafbare feiten aan het adres van verweerster zijn volledig ongefundeerd en misplaatst. Klacht in alle onderdelen kennelijk ongegrond.