Naar boven ↑

Rechtspraak

Verweerder had naar het oordeel van de raad duidelijker moeten zijn in zijn communicatie met klager. Alhoewel verweerder, niet zoals eerder bij klager, in deze nieuwe zaak geen opdrachtbevestiging aan klager heeft gestuurd en geen toevoeging heeft aangevraagd of overgenomen, mocht klager naar het oordeel van de raad uit de inhoud van de e-mail van verweerder van 20 december 2019 begrijpen dat verweerder zijn belangen wilde behartigen. Klager ging daar ook vanuit volgens zijn e-mail van 25 december 2019 aan verweerder. Dat verweerder vanaf het begincontact aan klager heeft laten weten dat hij eerst nog nadere informatie nodig had, dan een tweede gesprek wilde hebben en pas daarna zou beslissen of hij de zaak zou doen, is door klager betwist. Doordat verweerder heeft nagelaten om de volgens hem met klager daarover gemaakte afspraken schriftelijk aan klager te bevestigen (regel 16), kan de raad niet vaststellen of hetgeen verweerder - tegenover de betwisting door klager - naar voren brengt, juist is. De raad ziet in de omstandigheden van het geval geen aanleiding om een maatregel op te leggen.